Mimi-joy för barn 2-5 år/ förskoleålder!
 

 -Genom att ha skoj med sång, musik, rörelse och olika material så som ballonger, tyger, instrument, såpbubblor, färger, handdockor mm stimulerar vi både motorisk och mental utveckling hos barnen.
 
-Vi sjunger sånger om veckodagar, månader, gå över vägen, om kroppen mm
 
-Vi gör sånger och rörelser med handdockor och babblarna för att stimulera till positiv språkutveckling.

-Vi gör motoriskt utvecklande fantasti sånger, går på cirkus, kokar soppa, mm
 
-Vi har ett starkt fokus på hur man är en bra kompis och utvecklar empati genom musiken.
 
-Vi jobbar med olika teman.

-Vi gör Barn-yoga
 

För pris, begär offert!